Your BIGGEST discount bookstore!

Prices slashed on the daily!

Imfihlelo Ka Makhulu U Ruby
  • SKU: 9781920629731
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

Imfihlelo Ka Makhulu U Ruby

R 69.00 R 120.00
UChris uyamthanda umakhulu wakhe uRuby. Ukuyakuthanda ukumndwendwela ekhayeni lakhe, bakhe amaqunube egadini futhi aqhulane kwaye acule nabazala bakhe. UChris ulonwabela kakhulu uhambo olusingisa edolophini nomakhulu wakhe, nalapho athi azikhethele iincwadi evenkileni yencwadi ezingamasekeni. Ngaminazana ithile uChris ufumanisa ukuba umakhulu wakhe unemfihlelo. 


BACK TO TOP